Voor 16:00 besteld, dezelfde dag verzonden Officiële Penti dealer 30 dagen retourneren Gratis bezorging vanaf €35,-
9.0 47 beoordelingen Webshop keurmerk

Algemene Voorwaarden

Van De Penti online shop Voor Nederland
Dag en nacht winkelen in de Penti online shop- 24 uur per dag, 7 dagen per week: www.pentishop.nl
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over onze producten of uw bestelling, dan kunt u Penti-eu B.V. bereiken via:
telefoonnummer +31 24 206 57 23 (maandag tot en met vrijdag van 9:00u tot 17:00u, lokaal tarief) of e-mail: info@pentishop.nl

1 Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden van de Penti online shop voor Nederland zijn van toepassing op alle transacties tussen klanten en Penti-eu B.V. (gevestigd te: Binderskampweg 29 - 29 6545 CA Nijmegen, Nederland ) die middels de Penti online shop (www.pentishop.nl) worden aangegaan.
Van toepassing is de versie die op het moment van het sluiten van de betreffende contract geldig is.

Bestelde producten worden alleen binnen Nederland, Duitsland, Belgie en Luxemburg bezorgd.

2 Minimum En Maximum Bestelwaarde

In de Penti online shop kan de klant zonder een minimum bestelwaarde en tot een maximum bestelwaarde van € 5.000,00 winkelen.

3 Prijzen

Voor de in de Penti online shop bestelde producten gelden de prijzen in het winkelmandje die vlak voor het versturen van de bestelling getoond worden. De prijzen zijn inclusief het Nederlandse Btw-tarief.

4 Verzendkosten

De levering van de producten geschiedt tegen betaling van de getoonde prijzen in het winkelmandje vlak voor verzending van de bestelling. Producten worden niet-aangetekend met de standaard verzendmethode verstuurd.

5 Overeenkomst

Om een bestelling bij de Penti online shop te maken, dient de klant op de knop "bestelling afrekenen" te klikken. Penti-eu B.V. bevestigt het ontvangst van de bestelling per e-mail en tevens op de volgende internetpagina. Dit is nog geen aanvaarding van de bestelling, maar dient alleen ter informatie van de ontvangst van de correcte bestelgegevens. De bestelgegevens worden bij ons bewaard. Indien de klant deze wilt bewaren, dan dient de bestelpagina te worden uitgeprint.

Penti-eu B.V. is gerechtigd de bestelling op basis van onverwachte moeilijkheden met de levering of een negatieve kredietwaardigheid van de klant geheel of gedeeltelijk te weigeren. Binnen drie werkdagen na bekend worden van dusdanige omstandigheden wordt de klant hier door Penti-eu B.V. per e-mail over geïnformeerd. Indien de klant reeds vooruitbetalingen heeft gedaan voor niet geleverde producten, dan worden deze vooruitbetalingen aan de klant terugbetaald.

Er is sprake van een overeenkomst tussen Penti-eu B.V. en de klant, wanneer Penti-eu B.V. de door de klant bestelde producten verstuurd en dit per e-mail aan de klant bevestigd.

Penti-eu B.V. is gerechtigd de offerte (die in de bestelling is verwerkt) binnen een termijn van zeven werkdagen te aanvaarden. Zaterdag en zondag zijn geen werkdagen. Met betrekking tot producten uit een en dezelfde bestelling die niet in de verstuurde bevestiging genoemd worden, komt geen koopovereenkomst tot stand.

6 Eigendomsvoorbehoud

Penti-eu B.V. behoudt zich het eigendom van de producten voor totdat de koopprijs volledig is voldaan. De klant is verplicht tijdens de termijn waarin Penti-eu B.V. over een eigendomsvoorbehoud beschikt zorgvuldig met de producten om te gaan. De klant is gehouden Penti-eu B.V. onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien derden aanspraak maken op de producten, in het bijzonder wat betreft executiemaatregelen, alsmede beschadigingen en de vernieling van de producten.

Indien de klant in strijd met de overeenkomst handelt, in het bijzonder in het geval van verzuim in betaling, dan is Penti-eu B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de producten terug te vorderen.

7 Levering En Risico-Overdracht

1. Penti-eu B.V. verzendt alle op voorraad zijnde producten onverwijld na ontvangst van de volledige betaling van de klant. De klant ontvangt de producten binnen één tot vier werkdagen en uiterlijk na afloop van 7 werkdagen.
2. Indien bepaalde producten, bijvoorbeeld vanwege de grote vraag, niet meteen beschikbaar zijn, dan wordt de verwachte bezorgtermijn opgeschort tot op een redelijke termijn om desbetreffende producten te bestellen, importeren en intern te kunnen verwerken.. Als Penti-eu B.V. niet binnen de getoonde termijn kan leveren, dan wordt uiterlijk bij het aflopen van de termijn contact met de klant opgenomen om te overleggen of de bestelling nog uitgevoerd dient worden. Penti-eu B.V. informeert de klant per e-mail zodra een bestelling vanuit het magazijn verzonden wordt.
3. De producten zijn voor het risico van de koper vanaf het moment dat de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.


8 Betaling

De klant kan in de Penti online shop als volgt betalen:

1. IDeal betaling (gratis)
2. Vooruitbetaling door middel van overschrijving. (gratis)
Bij vooruitbetaling worden producten verzonden zodra het gehele openstaande bedrag is bijgeschreven op rekening van Penti-eu B.V..

Penti-eu B.V. behoudt zich het recht voor om in bepaalde omstandigheden alleen een keuze van de bovengenoemde betalingsmethodes aan te bieden.

9 Garantie En Schadevergoeding

Penti staat sinds 1970 bekend om de hoge kwaliteit, de betrouwbaarheid en het draagcomfort van haar producten. Elk product ondergaat meerdere kwaliteitscontroles voordat het ons magazijn verlaat. Penti-eu B.V. garandeert dat de geleverde artikelen vrij zijn van gebreken.

Bij een gebrekkig product heeft de klant in beginsel de keuze tussen verbetering of ruil. Penti-eu B.V. is gerechtigd de keuze van de klant te weigeren indien deze onmogelijk is of voor Penti-eu B.V. in verhouding tot de andere mogelijkheid onevenredig veel inspanning vergt. Indien een verbetering niet mogelijk is, heeft de klant in principe de keuze tussen prijsvermindering of, indien het geen onbeduidend gebrek betreft, de wijziging van de overeenkomst.

Penti-eu B.V. verleent aan haar klanten geen garanties (in de juridische zin). Lichte afwijkingen, in het bijzonder betreffende de kleur van de producten zijn geen gebreken die een schadevergoeding rechtvaardigen. Penti-eu B.V. is niet aansprakelijk voor gering verzuim, tenzij er sprake is van schade als gevolg van aantasting van leven, lichaam of gezondheid of voor wat betreft eventueel verleende garanties of als het gaat om claims conform de wettelijke productenaansprakelijkheid. Dit is ook van toepassing op verzuim van eventuele plaatsvervangers.


10 Herroepingsrecht

1. De klant heeft het recht de overeenkomst met Penti-eu B.V. binnen 30 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen te ontbinden. De klant dient de ontbinding in tekstvorm (bij brief, e-mail of retourformulier te richten aan:

Penti-eu B.V.
Binderskampweg 29 - 29
6545 CA Nijmegen
Nederland
E-mail: info@penti-eu.com

2. De klant dient de producten retour te zenden naar het adres genoemd in artikel 10 lid 1. De kosten die aan het retour zenden verbonden zijn, komen voor rekening van de klant.
3. De klant is gehouden de producten retour te zenden in dezelfde staat als waarin deze hem hebben bereikt. Indien de klant niet in staat is de producten in dezelfde staat te retourneren, dan is hij niet gerechtigd het aankoopbedrag terug te ontvangen.
4. Indien de klant de overeenkomst binnen de gestelde termijn van artikel 10 lid 1 heeft ontbonden en de producten in dezelfde staat als waarin deze hem bereikt hadden retour heeft gezonden, dan is Penti-eu B.V. gehouden het aankoopbedrag exclusief verzendkosten van de retour gezonden producten binnen veertien dagen na ontvangst van de retour gezonden producten aan de klant terug te betalen.

5. Indien het retourneren van producten ertoe leidt dat het oorspronkelijke aankoopbedrag van de desbetreffende bestelling geen recht geeft op gratis verzending zal Penti-EU B.V. de verzendkosten alsnog in rekening brengen cq. verrekenen met de geretourneerde producten.
6. Bij het terugsturen van producten dient de klant het volgende in acht te nemen: Alleen producten die via Penti-eu B.V. zijn gekocht kunnen worden geretourneerd;

Alleen producten die ongebruikt zijn, in de originele verpakking zitten.met de verzegeling intact, en zonder beschadigingen zullen door Penti-eu B.V. worden retour genomen. Het is de klant toegestaan producten te passen, mits het geen ondergoed, panty’s, kousen of sokken betreft;

Graag verzoekt Penti-eu B.V. de klanten die de producten retour zenden duidelijk het ordernummer en afzender gegevens te vermelden. Hierdoor is Penti-eu B.V. in staat haar assortiment en de service verder te verbeteren;

De kosten van de retourzending betaald de klant. Penti-eu B.V. vraagt de klant om de retourzending op het postkantoor te laten bevestigen en om de bevestiging voor mogelijke navraag te bewaren.


11 Bescherming Van Persoongegevens En Veiligheid

1. De persoonsgegevens van de klant alsmede alle overige informatie betreffende de geplaatste bestelling worden versleuteld en middels een veilige SSL-verbinding doorgegeven.
2. Met het plaatsen van de bestelling conform artikel 5 gaat de klant ermee akkoord dat Penti-eu B.V. persoonsgegevens, die de klant Penti-eu B.V. in het kader van het sluiten van het contract heeft gegeven, als volgt mag evalueren, gebruiken en verwerken: Penti-eu B.V. bewaart de naam en het adres, alsmede alle gegevens betreffende de bestelling. Uiteraard verzekert Penti-eu B.V. de klant dat de volledige bescherming van persoonsgegevens conform de algemene wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens; Penti-eu B.V. geeft de persoonsgegevens alleen door aan derden in het kader van de uitvoering van de bestelling (bijvoorbeeld voor de eventueel nodige controle van creditcards, kredietwaardigheid of adressen).
3. Penti-eu B.V. tracht het assortiment en de service van de Penti online shop steeds voor de klant te verbeteren. De geregelde evaluatie van klanten- en bestelgegevens alsmede actuele informatie via de E-mail Newsletter dragen hier mede toe bij. Indien de klant met het gebruik van de persoonsgegevens te dien einde niet akkoord gaat, kan de klant met effect voor de toekomst protest aantekenen. Te dien einde is een vormvrije verklaring voldoende: per e-mail aan: info@pentishop.nl per post aan:

Penti-eu B.V.
Binderskampweg 29 - 29
6545 CA Nijmegen
Nederland


12 Verrekening, Retentie En Overdracht

1. De klant heeft alleen recht op verrekening: in het geval dat het bedrijf niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen; in het geval van tegenvorderingen die in juridische samenhang met uw verplichting staan; en, in het geval van tegenvorderingen die door het gerecht zijn vastgesteld of door ons zijn herkend.
2. De klant kan alleen retentievorderingen geldig maken die in juridische samenhang staan met de verplichtingen van Penti-eu B.V.
3. De overdracht van de contractuele rechten van de klant aan derden is alleen mogelijk met onze schriftelijke toestemming.

13 Possibility for online dispute resolution:
The European Commission offers the possibility for online dispute resolution on one of their online platforms. This platform can be accessed via the external link http://ec.europa.eu/consumers/odr/".


13 Slotbepalingen

Van toepassing is het recht van Nederland, met uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG). Zetel van de bevoegde rechtbank is Den Bosch.

Onze collectie
We helpen graag Gemakkelijk & veilig betalen Officiële Penti dealer 30 dagen retourneren
Contact met onze klantenservice
info@pentishop.nl

U kunt ons mailen naar info@pentishop.nl

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws en de nieuwste aanbiedingen!

Onze partners

Aan het laden Een ogenblik geduld a.u.b...